Meisjes aan de slag!


ORGANISATIE TURERE

 

 

Missie & visie: wie zijn wij?

Stichting TURERE = Stichting voor het welzijn en de ontwikkeling van jonge Rwandese vrouwen in Nederland.

De Sticthing TURERE is een niet politieke stichting zonder winstoogmerk opgericht op 10 februari 2004 in Amsterdam in overeenstemming met Nederlandse juridische regels.

 

 

De stichting TURERE, zoals de naam al zegt ‘WIJ DIE OPVOEDEN’, houdt zich bezig met vragen die betrekking hebben op de opvoeding van de jonge, vrouwelijke Rwandese vluchtelingen in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.

 

De stichting TURERE heeft aandacht voor de problemen van jonge, vrouwelijke  Rwandese vluchtelingen in het algemeen en in Nederland in het bijzonder en helpt oplossingen te vinden door advies te geven en te bemiddelen op het gebied van de educatie van de doelgroep.

 

De stichting TURERE heeft als oogmerk de emancipatie en ontplooiing van jonge Rwandese vrouwen in de Nederlandse samenleving, daarbij rekening houdend met de waarden uit het land van herkomst.

 

Bestuur

Het bestuur van de organisatie bestaat uit vier leden (voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester).